Növekedési Kötvényprogram = Növekvő tőkepiac? A program és az ahhoz kapcsolódó Xbond piac részletei

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Növekedési Hitelprogram fix-et kiegészítve 2019. július 1-jén elindította a Növekedési Kötvényprogramot (NKP), mellyel a hazai vállalati kötvénykibocsátás volumenét kívánja felpörgetni. Az NKP célja, hogy a magyar vállalati szektor forrásbevonása a mostaninál sokkal diverzifikáltabb legyen, és a banki hitel mellett nagyobb arányban támaszkodjanak a társaságok a kötvény útján történő finanszírozásra. Emellett az NKP a hazai tőkepiacot is erősíteni fogja, mivel a programban résztvevő vállalkozásoknak a kibocsátást követő 180 napon belül be kell vezetniük a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által működtetett valamely kereskedési platformra (a szabályozott vagy a július 1-jén indult Xbond piacra).

A Növekedési Kötvényprogrammal és az Xbond piaccal kapcsolatos részleteket, dr. Menyhárt Ádám, a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője foglalja össze.

Az NKP-ban való részvétel legfontosabb feltételei

 • Az MNB a Növekedési Kötvényprogram keretébenösszesen 300 milliárd forint keretösszegben legalább B+ minősítéssel rendelkező, magyarországi székhelyű, nem pénzügyi vállalatok (kibocsátók) kötvényeit fogja vásárolniaz elsődleges piacon (tehát a kibocsátások során) és a másodlagos piacon.
 • Az MNB által az NKP keretén belül vásárolható kötvények futamideje minimum 3, maximum 10 év lehet, egy kötvény névértékének legalább 100 ezer eurónak megfelelő forintösszegnek, továbbá a kibocsátott mennyiségnek minimum 1 milliárd forintnak kell lennie.
 • Lényeges feltétel továbbá, hogy az MNB vásárlásának aránya egy kötvénysorozatból legfeljebb 70%, valamint maximális kitettsége egy vállalatcsoporttal szemben legfeljebb 20 milliárd forint lehet.
 • A programban résztvevő kibocsátóknak továbbá kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a kötvényeket bevezetik a BÉT által működtetett valamely kereskedési helyszínre, és ott forgalomban is tartják.

Egy új kereskedési platform, az Xbond

Az Xbond piac a BÉT által működtetett úgynevezett multilaterális kereskedési platform (MTF – Multilateral Trading Facility), mely 2019. július 1-jén indult el, és szorosan kapcsolódik az MNB Növekedési Kötvényprogramjához.

A BÉT az Xbond létrehozásával a tőzsde mellett egy alternatív kereskedési platformot kíván biztosítani az MNB programjában résztvevő, kötvénykibocsátást tervező vállalatok számára.

Az Xbond előnyei 

 • Az Xbond-on lehetőség nyílik a befektetők számára a kötvényekkel történő másodpiaci, nyilvános és szabályozott kereskedésreúgy, hogy az Xbond a hagyományos tőzsdéhez képest alacsonyabb szabályozottsági szint mellett ugyanolyan funkcionalitást kínál.
 • A kibocsátók számára könnyítés, hogy amíg például a tőzsdén kötelező az IFRS standard-ek szerinti beszámoló készítése, addig az Xbond-on elegendő a Magyar Számviteli Szabványok szerint elkészített pénzügyi jelentés is.
 • A tőkepiaci törvény (Tpt.) jelenleg hatályos rendelkezése szerint 5 millió eurós kibocsátási összérték alatt elég egy információs dokumentum, amit a BÉT bírál el, így nem kell az MNB által jóváhagyandó tájékoztatót és hirdetményt készíteni, és ezáltal kiváltható a felügyeleti engedélyezési eljárás. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2019. július 21-jén – tekintettel az aznaptól alkalmazandó új uniós szabályozásra – elvileg további könnyítés lépett volna életbe, amely alapján a zárt körben kibocsátott, majd később az Xbond-ra regisztrálandó kötvények esetében a kibocsátási összértéktől függetlenül nem lenne szükséges az MNB által jóváhagyott tájékoztató és hirdetmény közzététele. A Tpt. ezen időpontig azonban nem került módosításra, így jelenleg egy átmeneti helyzet áll fenn, ugyanis az uniós szabályozás alapján összértéktől függetlenül lehetőség lenne a tájékoztató és hirdetmény közzététele nélküli Xbond-regisztrációra, míg a Tpt. alapján ez jelenleg nem megengedett.
 • Fontos előny az is, hogy a kibocsátók számára a tőzsdéhez képest könnyített az adminisztráció, és az első másfél évben 50 százalékkal mérsékelt költségek mellett léphetnek az Xbond-ra.

Kiknek ajánlott az Xbond-ra lépés?

Az Xbond elsősorban olyan közepes méretű vállalkozások számára lehet optimális választás, amelyek 5 millió euró alatt kívánnak kötvényt forgalomba hozni, így számukra az Xbond által nyújtott előnyök, kedvezmények maximálisan kihasználhatóak.

Regisztráció az Xbond-ra

Ahhoz, hogy egy kibocsátó kötvényei regisztrálásra kerüljenek az Xbond piacra, tőkepiaci jogi szempontból számos feladattal kell szembenézni, melyeket az alábbiakban röviden bemutatunk. Ezen kívül, az Xbond piacon való megjelenés jogi kötelezettségekkel jár a kibocsátóra nézve.

 • A kibocsátó Xbond piacra történő lépésének, azaz a papíroknak az Xbond-on történő regisztrálásának egyik legfontosabb előfeltétele, hogy rendelkeznie kell a BÉT által jóváhagyott információs dokumentummal, vagy az MNB által engedélyezett tájékoztatóval.
 • Információs dokumentum esetében a kibocsátó döntésétől függően sor kerülhet először a dokumentum jóváhagyatására, majd annak elfogadását követően a regisztrációs kérelem benyújtására. A vállalat azonban úgy is dönthet, hogy egyszerre nyújtja be a két dokumentumot a BÉT-nek.
 • A tájékoztató tekintetében azonban mindenképp két lépcsős eljárás van: első körben ugyanis a tájékoztató közzétételének engedélyeztetését kell lefolytatni az MNB-nél, majd ezt követően kerülhet sor a regisztrációra a BÉT-nél.

Felkészülés a tőzsdei jelenlétre

Mielőtt sor kerülne a vállalati kötvények regisztrációjára, javasolt előzetesen felkészülni az Xbond-on való szereplésből fakadó teendőkre, kötelezettségekre, mivel a kibocsátónak ugyanis mind rendszeres, mind rendkívüli közzétételi kötelezettségeknek eleget kell tennie.

 • A publikációs kötelezettségek teljesítését kiemelten vizsgálja az MNB, mint felügyeleti hatóság, és a piaci tapasztalat az, hogy azok esetleges megsértésével szemben határozottan fel is lép.
 • A tőzsdei lét másik fontos területe a bennfentes kereskedelemmel, valamint a piaci visszaéléssel kapcsolatos, illetőleg ezek tilalmára vonatkozó, főleg uniós szabályozások ismerete, és azok megfelelő betartása. Ezzel kapcsolatban is elmondható, hogy az MNB fokozottan ellenőrzi az irányadó szabályok betartását.

Jogi tanácsadó alkalmazása

Az MNB kiemelten javasolja az NKP-val kapcsolatos kibocsátási tájékoztatójában, hogy a programban részt venni szándékozó vállalatoknak érdemes megfontolniuk jogi tanácsadó szolgáltatásainak igénybevételét (Vállalati kötvénykibocsátási útmutató az MNB Növekedési Kötvényprogramjához, 11. oldal, https://www.mnb.hu/letoltes/nkp-kibocsatasi-utmutato.pdf), mivel az széles körben támogatni tudja a vállalatot a kötvénykibocsátási folyamatban. Így például a tájékoztató/információs dokumentum összeállítása, a társaság jogi átvilágítása, az egyes intézmények (MNB, BÉT, KELER) előtti eljárásokban való jogi képviselet ellátása útján.

 • A Kapolyi Ügyvédi Iroda, mint a hazai tőkepiac elismert, több mint két évtizedes múltra visszatekintő ügyvédi irodája az NKP-ban résztvevő vállalatok kötvénykibocsátását teljes körűen támogatja az előkészítési szakasztól egészen a tőzsdei, illetve Xbond-on való kereskedés megkezdéséig, ideértve a kereskedési platformon való részvételt is.
 • A Kapolyi Ügyvédi Iroda nagy tapasztalattal rendelkezik nyilvános, illetve zártkörű kibocsátások jogi támogatásában, valamint a kibocsátott papírok tőzsdei bevezetésében. Az Iroda korábban is közreműködött értékpapíroknak az Xbond-hoz hasonló kereskedési platformra (Xtend piac) való regisztrálásában is.

Amennyiben további kérdése van a Növekedési Kötvényprogrammal, az Xbond piaccal, vagy más tőkepiaci tranzakciókkal kapcsolatban, forduljon szakértőnkhöz bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén.

 

Dr. Menyhárt Ádám Tel: +36 1 267 3975 E-mail: menyhart@kapolyi.com

 

Kapolyi Ügyvédi Iroda

A Kapolyi Ügyvédi Iroda az üzleti gondolkodást mindig előtérbe helyezve, több mint két évtizede áll jogi szaktudásával és tapasztalatával a gazdasági szereplők rendelkezésére. Az Iroda egy 20 tagú, folyamatosan fejlődő és növekvő, innovatív és sikeres jogi csapattal működik. A Kapolyi Ügyvédi Iroda munkatársai elkötelezettek a minőségi és személyre szabott jogi szolgáltatások nyújtásában és hisznek abban is, hogy hazai és nemzetközi ügyfeleiknek egyaránt rugalmas hozzáállásra, hatékony és gyakorlatias megoldásokra van mindenekelőtt szüksége. Az Iroda piacvezető banki, finanszírozási és tőkepiaci csoportja mellett a gazdasági jogi szolgáltatások teljes körét nyújtja és a European Law Firm tagjaként mindig készen áll a nemzetközi, illetve határokon átnyúló ügyletek támogatására is. www.kapolyi.com